HẠNH PHÚC LÀ GÌ? – Thơ: Thanh Tùng

HẠNH PHÚC LÀ GÌ? – Thơ: Thanh Tùng
Hạnh phúc là gì hỡi thế gian?
Mà rơi lệ ướt cánh hoa tàn
Có người lặng lẽ tìm quên lãng
Trong chốn khuê phòng bởi nát tan

Hạnh phúc là gì hỡi thế nhân?
Mặc cho con tạo cứ xoay vần
Loài người tìm kiếm hoài chẳng thấy
Dẫu rằng đã mỏi gối chồn chân

Hạnh phúc là gì hỡi những ai?
Ngày đêm tha thướt dáng trang đài
Miệng cười mà thấy lòng nhỏ lệ
Bởi trái tim người đã chóng phai

Hạnh phúc kiếm tìm khó lắm thay!
Nỗi buồn cứ mãi nối đêm ngày
Trách trời sao nỡ gieo bạc bội
Để trái tim này nhuốm đắng cay

Hạnh phúc tuy gần lại rất xa
Bởi trái tim ai đã nhạt nhòa
Cuồng quay với kim tiền mộng ảo
Khiến lòng ta hận tháng ngày qua...
Thanh Tùng

Post a Comment

Previous Post Next Post