THÁNG CHÍN, MƯA - Thơ: Người Giời

THÁNG CHÍN, MƯA - Thơ: Người Giời

THÁNG CHÍN, MƯA
(Tặng "bình yên")
Tháng chín
Lã chã ...mưa,
Lã chã giọt cạn mùa.
Phố ầm ào những thanh âm đơn điệu,
hỗn tạp, nháp nhớp, phê pha...
Những thanh âm chẳng phải của ngày hôm qua,
Hay của ngày mai, ngày của cơn mơ em thôi mê mỏi.
Những khắc khoải vỡ òa....
Giữa bốn bức tường sâu,
Thứ hợp âm tắc nghẹn.
Hiện tại gạn gùng,
Trái tim hoang hoải, dao dác, 
vợi về đâu?
Cánh đồng hoang trong em, ta đã lạc màu?
Chút yên bình anh xanh ngần ấy độ.
Đêm đẫm đen và mưa dài hơn nhớ,
Úa vàng màu của hơi thở hanh hao.
Lã chã rơi 
đánh đu 
những đục ngầu.
Ai gạn chông chênh 
Trong veo
Em...đứng lại.
Mưa tháng chín vẫn dài như mần mãi
Đợi nắng về , lã chã, bụi bay...

Người Giời

Post a Comment

Previous Post Next Post