VU LAN VỀ - Thơ: Trịnh Bích Lộc

 
VU LAN VỀ - Thơ: Trịnh Bích Lộc


VU LAN VỀ 

Vu Lan về con nhớ mẹ kính cha 
Kính hai đấng nhạc gia và nhạc mẫu 
Nơi chín suối với ngàn lời tỏ thấu 
Ơn sinh thành ghi dấu mãi trong con 

Chốn thông reo hay chín suối đá mòn 
Con chỉ biết thân này cha nuôi dưỡng 
Mẹ không bỏ tấm thân con vất vưởng 
Còn cho con thụ hưởng phước lộc tài 

Nuôi dạy con biết hướng đến tương lai 
Vu Lan đến lòng ai không thương nhớ 
Mẹ chăm sóc đến cạn dần hơi thở 
Cha chăm nom để rạng rỡ hình hài 

Lòng mẹ cha như biển rộng sông dài 
Công ơn đó nào ai đong đếm nổi 
Vòng sinh tử vẫn còn nguyên không đổi 
Nghiệp theo thân mải miết ở trần gian 

Nguyện cầu cho cha mẹ đến thiên đàng 
Hồn siêu thoát yên an miền cực lạc 
Với tâm niệm thân con hằng khao khát 
Để cho lòng thanh thoát, nhẹ hồn thiêng. 

Trịnh Bích Lộc

Post a Comment

Previous Post Next Post