MÙA VU LAN BUỒN - Thơ: Hồng Ngoãn

    
MÙA VU LAN BUỒN

Tháng bảy đến cơn mưa dìu dặt 
Vu Lan buồn se sắt lòng con
Bởi chăng chữ hiếu chưa tròn
Nên trong tâm khảm héo hon nỗi sầu...

Luôn ẩn hiện mãi sâu tiềm thức 
Hình cha già rất mực yêu thương 
Dù cho sóng gió đoạn trường
Bao năm vẫn vậy chẳng vương bụi trần
 
Trong giấc ngủ bao lần con thấy 
Cha ngồi bên răn dạy rất nhiều 
Làm người phải biết thương yêu 
Biết ăn ở, biết những điều đúng sai

Nhòa mắt lệ trông hoài nơi đó 
Bóng cha đâu ...chỉ có thu về 
Giật mình bừng tỉnh cơn mê
Mùa Vu Lan đến ...não nề tâm can.....

 Hồng Ngoãn

Post a Comment

Previous Post Next Post