MÙA NGÂU - Thơ: Hồng Ngoãn

    
MÙA  NGÂU

Mưa buồn chạnh nghĩ đến mùa ngâu 
Cảnh vật dường như cũng đượm sầu 
Cách mặt bao thu còn nghĩa nặng 
Xa lòng mấy hạ vẫn tình sâu 
Ngưu Lang trọn kiếp hồn luôn nguyện 
Chức Nữ ngàn năm dạ mãi cầu 
Một thoáng bên nhau rồi giã biệt 
Dương trần Thất Tịch đẫm dòng châu.

Hồng Ngoãn

Post a Comment

Previous Post Next Post