CHỐNG CHẾNH TRONG MEN SAY... | Thơ: Đại Thủy

CHỐNG CHẾNH TRONG MEN SAY...
Chống chếnh
trong men say
Đi tìm lại chính mình
Giữa một mớ ngổn ngang hoài niệm
Nhúc nhắc
Loạng choạng
giữa đêm đông u tịch
Từng bước chân vô định
đi mãi về phía xa
Nơi cuối con đường
vẫn không thấy đích...
Mệt mỏi
Chán chường
Mưa 
Rét
Quất mạnh thịt da
Ngấm sâu tê tái
Tâm hồn lạc lõng
Giữa chốn hư vô
Cảm nhận tận cùng
Nỗi đau thế thái...
Đen bạc 
Dối lừa
Cay khóe mắt
Lòng quặn thắt
Vết thương cũ cựa mình
rỉ máu
Bất chợt
thảng thốt nhận ra
Những khát vọng bấy lâu
chưa thành hiện thực...
Lại chống chếnh
Lại nhúc nhắc
Lại loạng choạng
Trong...men...say...
Đại Thủy 
Đêm buồn 28/01/2013


Post a Comment

Previous Post Next Post